SportduikerartsGouda

Gouda, 23 juni 2020

Beste duiker, 

Door de Coronacrisis zijn mijn duikkeuringen tot 1 september 2020 opgeschort, mede op advies van de Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde. De als gevolg van deze crisis noodzakelijke aanpassingen van mijn praktijk, hebben mij doen besluiten om per 1 juli volledig te stoppen met mijn werkzaamheden als duikerarts.

Ik ben verheugd u te kunnen mededelen dat per 1 juli mijn praktijk SportduikerartsGouda wordt voortgezet door 2 ervaren sportartsen/duikerartsen, te weten: Marijke Thunnissen en Maarten van Oosterbos.

Zowel dr. Thunnissen als dr. Van Oosterbos zijn ervaren in de duikgeneeskunde en beschikken over brede expertise op het gebied van sportgeneeskunde. Beiden zijn duiker, aangesloten bij de FSMI (Federatie Sportmedische Instellingen) en staan als SCAS-gecertificeerde sportartsen garant voor topkwaliteit.

Zij verrichten de keuringen in het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) of in overleg op locatie. Meer informatie vindt u op: https://www.ghz.nl/specialismen/sportgeneeskunde/

Keuring

De kosten van de keuring bedragen € 95,-. In veel gevallen vergoedt uw aanvullende zorgverzekering deze kosten. Meer informatie over vergoedingen:  https://www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg

Afspraak maken?

Vanaf 1 juli kunt u weer terecht voor uw keuring! Telefonisch:   0182 – 50 50 01   Per e-mail:    sportgeneeskunde@ghz.nl  of sportduikerartsgouda@gmail.com

U ontvangt bericht zodra het weer mogelijk is om direct op de website een afspraak te maken. Zoals u gewend bent, blijft u een herinnering ontvangen voor een vervolgkeuring als uw huidige keuring verloopt.

Het blijft mogelijk om uw fit to dive verklaring te verlengen tot 1 september, indien noodzakelijk en medisch verantwoord. U kunt dit telefonisch of per e-mail aanvragen. In overleg tussen de sportartsen en mij zal deze verklaring dan worden afgegeven.

Overdracht gegevens

Uw keuringsdossiers draag ik verzegeld over. De duikerartsen openen tijdens de eerstvolgende keuring in uw bijzijn uw keuringsdossier en zijn daarmee optimaal geïnformeerd voor de vervolgkeuring. Indien gewenst kunnen zij inhoudelijk mijn advies vragen over eventuele specifieke aspecten betreffende uw duik-medische historie.

Indien u uw eigen dossier wilt opvragen, kunt u dat doen via bovenvermeld e-mailadres o.v.v. uw naam, geboortedatum en adres. Ook kunt u verzoeken om vernietiging van uw dossier. Zonder bericht zal uw dossier automatisch vernietigd worden 5 jaar na afloop van uw fit to dive verklaring. 

Rest mij u te bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb altijd geprobeerd mijn keuringen en advies ‘op maat’ te leveren. Ik wens u (nog) veel duikplezier toe en een goede gezondheid. 

Met hartelijke groet, 

Mw. dr. Olga de Bakker-Teunissen, sportduikerarts/ duikerarts C.


Deze website wordt op dit moment aangepast naar de nieuwe situatie. 


 Keuring afspreken