24 uurs bloeddrukmeting

24 uurs bloeddruk meting

Geregeld constateer ik, m.n. bij de wat oudere duikers, een verhoogde bloeddruk. Dit kan dan betekenen dat ik hem of haar niet kan goedkeuren voor het duiken. Hebben we te maken met spanning rondom de keuring? Of is het een reëele aandoening, die niet alleen een risico is voor het duiken, maar ook voor de gezondheid van de duiker. 

Daarom heb ik voor mijn keuringspraktijk een 24 uurs bloeddrukmeter aangeschaft. Uitsluitend op indicatie (en tegen een financiele borg) is het mogelijk hiervan gebruik te maken, zodat we snel uitsluitsel kunnen hebben over uw bloeddruk in een periode van 24 uur. 

Terug naar overzicht