Hippocampus Medicus - dr.Olga de Bakker, sportduikerarts
Duikkeuring
 
Moet ik me laten keuren of niet?
Iedereen weet dat sportduiken risico’s met zich kan meebrengen, voor jezelf, maar ook voor je buddy. Het is dus in beider belang dat je fit bent en gezond het water in gaat. Verschillende duikorganisaties verplichten hun leden tot een medische keuring, afhankelijk van de leeftijd eens in de 3 jaar of vaker.
 
Gecertificeerd sportduikerarts Olga de Bakker zal de duiker medisch onderzoeken, eventuele risico’s of duikmedische vragen van de duiker bespreken en gericht advies geven. 
 
De duikkeuring bestaat uit:
1.    Een uitgebreide anamnese a.d.h.v. een vragenformulier om te weten of u eerdere ziektes en/of ongevallen heeft gehad en of er andere relevante medische zaken zijn van belang voor uw gezondheid en het duiken(zie op pag. formulieren/C.V.). 
2.    Algemeen lichamelijk onderzoek:
a.    Alg. indruk lichaam: gewicht/ lengte/ BMI/ vetpercentage
b.    Bloeddrukmeting, zuurstofmeting en hartslagmeting in rust en ná de inspanningstest
c.    Beluisteren van hart, longen en halsvaten
d.    Onderzoek van ogen/ keel, neus, oren: met klaren
e.    Algemeen neurologisch onderzoek: evenwicht, oriëntatie,
       looppatroon, zenuwen, coördinatie etc.
f.    Onderzoek lichaam (o.a.lever, milt, lymfeklieren, bloedvaten)
g.    Longfunctietesten:
       1.    Vitale capaciteit (VC)
       2.    Forced expiratory Volume (FEV1)
       3.    FEV1/VC
       4.    Peakflow (PF)
h.    Inspanningstest: (Astrand steptest), op indicatie fietsergometerproef met perslucht
i.     Urineonderzoek: zuurgraad (pH), suiker en eiwit,  op indicatie nader uit de breiden.
j.     Ogentest-/ leestest: zo nodig
h.    Cholesterolmeting: op verzoek (€10 euro extra)
i.     ECG meting op indicatie
k.    Body composition meting op verzoek (5 euro extra)
De keuring duurt 35-45 minuten.

Indien u wordt goedgekeurd ontvangt u ter plaatse een (inter)nationaal erkende “fit to dive” verklaring en/of  een vermelding in uw NOB logboek. Deze is geldig voor alle duikopleidingen nationaal en internationaal. Tevens ontvangt u een verslag van de belangrijkste keuringsbevindingen.
 
Indien u aanvullend verzekerd bent kunt u een rekening voor uw zorgverzekeraar ontvangen.
 
Klik hier om u op te geven voor een keuring, een vraag, of neem contact op voor een afspraak.