Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde (NVD)

ATTENTIE: DE NVD ADVISEERT OM TOT 1 SEPTEMBER GEEN DUIKKEURINGEN MEER UIT TE VOEREN (ZIE DE SITE).

(www.duikgeneeskunde.nl)


De NVD is een wetenschappelijke vereniging voor medici met interesse in de duik- en hyperbare geneeskunde en voor medici zich hier beroepshalve mee bezighouden. De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de kennis van duik- en hyperbare geneeskunde.

Als duikerarts ben ik al lid van de NVD sinds 2008 en volg regelmatig de wetenschappelijke vergaderingen en de lezingen die voor de leden worden georganiseerd. Het grote voordeel is dat je hiermee ook collega's ontmoet die later geconsulteerd kunnen worden door mij indien ik zelf met vragen zit, b.v. een KNO arts, longarts, cardioloog of neuroloog. Ik hebt zo een netwerk waarvan ik zo nodig gebruik kan maken en v.v. 

DE NVD maakt ook protocollen, waarover ik als duikerarts kan beschikken. Zie mijn site (pagina formulieren/ protocollen, en ook www.duikgeneeskunde.nl

https://www.duikgeneeskunde.nl/

Duikwens van het team

Beste duiker, via deze blog op mijn vernieuwde site, wens ik u, mede namens mijn team (Bernadette, duikerarts, Didier, Madeleine en Hanna) alle goeds toe voor 2020 en vele mooie uren onder water. Wij vinden het belangrijk dat u zo fit en gezond mogelijk het water in gaat en er ook zo weer uit komt. Daar gaan wij voor! Wij staan weer helemaal voor u klaar, zowel voor de keuringen, als voor de duikmedische advisering.

Lees meer

Certificering als arts/ duikerarts

Certificering rond voor de komende 3 jaar voor: NICDA, Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde, duikerarts C SCAS: sportgeneeskunde: sportduikerarts en voor de komende 5 jaar de BIG registratie als arts. Dus: we kunnen er weer tegen aan de komende jaren. Duikers/ keurders: welkom.

Lees meer

Nieuwe duikerarts bij Hippocampus

Vanaf heden maakt mijn dochter Bernadette de Bakker als internationaal gecertificeerd duikerarts deel uit van het keuringsteam. Zij was al bij mij werkzaam als assistent, maar heeft medio april de opleiding tot Medical Examiner of Diving (M.E.D.) met goed gevolg voltooid. Met haar duikkennis als NOB/PADI instructeur is zij een welkome aanvulling. Ik zie uit naar de samenwerking en sparring.

Lees meer