Duikmedische keuring

Iedereen weet dat sportduiken risico’s met zich mee kan brengen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je buddy. Het is daarom in beider belang dat je gezond en fit het water in gaat. Diverse duikorganisaties verplichten hun leden daarom tot een medische keuring. Afhankelijk van de leeftijd en bevindingen eens in de 3 jaar of vaker.

Als gecertificeerd sportduikerarts (duikerarts C) en zelf duiker zal ik, dr.Olga de Bakker, u als duiker, medisch onderzoeken, eventuele risico’s en/of duikmedische vragen met u bespreken, en daarna gericht advies geven.

De duikkeuring bestaat uit:

 1. Een uitgebreide anamnese a.d.h.v. een door u ingevuld vragenformulier, om te weten of u eerdere ziektes en/of ongevallen heeft gehad en of er andere relevante medische zaken zijn die van belang kunnen zijn voor uw gezondheid en eventuele risico's voor  het duiken
 2. Een algemeen lichamelijk onderzoek:
  1. Algemene indruk: gewicht/ lengte/ BMI/ vetpercentagemeting
  2. Bloeddrukmeting, hartslagmeting en zuurstofsaturatiemeting in rust en na de inspanningstest 
  3. Beluisteren en beoordelen van hart, longen en halsvaten
  4. Onderzoek van ogen, keel/ neus en oren (klaren)
  5. Algemeen neurologisch onderzoek: evenwicht, oriëntatie, looppatroon, zenuwen, coördinatie etc.
  6. Alggemeen onderzoek lichaam (o.a.lever, milt, lymfeklieren, bloedvaten)
  7. Longfunctietesten:
   1. Vitale capaciteit (VC)
   2. Forced expiratory Volume (FEV1)
   3. FEV1/VC
   4. Peakflow (PF)
  8. Inspanningstest: een steptest, op indicatie een fietsergometerproef (eventueel met perslucht)
  9. Urineonderzoek: zuurgraad (pH), suiker en eiwit. Nader uit de breiden                zo nodig
  10. Ogentest(visus) en/of leestest: zo nodig
  11. Cholesterolmeting:                   op verzoek*
  12. ECG meting:                             op indicatie
  13. Body composition meting:         op verzoek*
  14. Cholesterolmeting:                   op verzoek*

(* extra kosten)

De keuring duurt 35-45 minuten.

Indien u wordt goedgekeurd ontvangt u ter plaatse een (inter)nationaal erkende “fit to dive” verklaring (A5 formulier of plastic card (op verzoek*)) en/of een vermelding in uw (NOB) logboek. Deze fit to dive verklaring is geldig voor alle duikopleidingen, nationaal en internationaal. Tevens krijgt u een verslag mee van de belangrijkste keuringsbevindingen.

Indien u aanvullend verzekerd bent kunt u een rekening voor uw zorgverzekeraar ontvangen.

Klik hier om een afspraak te maken voor een keuring.

Voor een duikmedische vraag of een consult (KNO probleem b.v.) neemt u contact op via mijn mail.