Vanaf 2007 doe ik duikkeuringen. Eerst keurde ik alleen voor mijn eigen vereniging in Remora, maar dat breidde zich allengs uit. 

Vanaf 2008 duik ik zelf, hetgeen ik essentieel vind voor het doen van goede duikkeuringen. Ik kan me daardoor n.l. prima verplaatsen in de duiker en de duik en weet wat er eventueel kan gebeuren tijdens een duik. Eerst heb ik de 1* opleiding in Nederland gevolgd via de NOB vereniging Remora in Gouda, later haalde ik in Egypte mijn Advanced brevet via mijn dochter Bernadette en zoon Didier, beiden duikinstructeur. 

De meeste keuringen voer ik uit in mijn praktijk aan huis, op de Blekerssingel 21 te Gouda. Sinds 2009 doe ik ook keuringen bij duikscholen en duikwinkels, o.a. Divepost Zoetermeer, Soul Divers Rotterdam en diverse anderen. Bij deze keuringen krijg ik al die jaren al assistentie van:

Bernadette: duikerarts, NOB/PADI duikinstructeur

Didier: marien bioloog, duikinstructeur

Madeleine en Hanna: duikers   

Ik heb inmiddels meer dan 2000 duikers in mijn bestand en heb afgelopen jaar 2019 450 duikkeuringen uitgevoerd.  

Curriculum Vitae

JaarOpleiding/Werk
1983artsexamen VU Amsterdam 
1986proefschrift: "human amniotic prolactin and the fetal membranes"
1990-2010werkzaamheden binnen sociale geneeskunde als arts JGZ / AGZ / forensische geneeskunde. Docent VU, fac. der Geneeskunde
2006basisopl. Duikgeneeskunde (Scott Haldane), lid NVD, lid NOB (duiker)
2007certificering als duikerarts C (NVD) uitvoeren duikkeuringen in eigen praktijkmodules duikgeneeskunde o.a.:    longen, acute duikgeneeskunde, neurologie, KNO, evid. based duikgnk
2008zelf actief duiker (NOB/PADI) 
2009/2010duikkeuringen uitgevoerd op DuikVaker beurs
2010Recertificering duikerarts C
2011keuringen op locaties:    duikscholen en duikwinkels Reeuwijk, Zoetermeer, Utrecht e.a. 
2013lezing DuikVakerbeurs: duiken met jeugdige duikers capita selecta: Duiken en orenopfriscursus Duikkeuringen Scott Haldane. Hercertificering door NICDA en SCAS.
2014lezing DuikVakerbeurs: ben ík wel duikproof? Capita Selecta: duiken met medicatie  Capita Selecta: duiken en longen  Lezing duikvereniging Bergambacht: ben ik wel duikproof?  Lezing PROBUS Reewijk: allerlei fysiologische aspecten van duiken.
2015Capita Selecta: Diving Pathophysiology voordracht VeiligDuiken symposium: duiken met kinderen
2016, 2017, 2018,2019diverse bijscholingen (Capita selecta) op duikgeneeskundig gebied. Ook zelf les gegeven en lezingen gegeven

2017: hercertificering SCAS, NICDA